Proizvodnja streliva za zračno orožje

Zgodovina današnje lastne proizvodnje streliva za zračno orožje sega nazaj v leto 1960, ko je gospod Stjepan Cofek, pilot vojaške akademije in strokovnjak za finomehaniko, specializiran za proizvodnjo streliva za zračno orožje, pričel z razvojem lastne tehnologije za proizvodnjo diabol. Končna različica te tehnologije je bila dokončana v letu 1980. Do leta 1989 je bilo strelivo proizvodeno za potrebe Strelske zveze Hrvaške in Jugoslovanskega trga. To je bilo najboljše strelivo za zračno orožje, proizvedeno v Jugoslaviji. V istem letu je bila proizvodnja prekinjena zaradi nestabilnih ekonomskih in političnih razmer v Jugoslaviji. Kakor hitro so razmere dovoljevale, sta nečaka Jože in Milan Cofek proizvodnje streliva za zračno orožje nadaljevala v Sloveniji z novo razvito tehnologijo.

Rezultati novo razvite tehnologije so bila nova streliva za zračno orožje s komercialnim nazivom *White pellets*. *WP* diabole, imenovane *white* zaradi izrazito kovinskega sijaja diabol, se odlikujejo z izjemnimi balističnimi lastnostmi. Diabole so bile preizkušene na Ministrstvu za notranje zadeve kakor tudi na Ministrstvu za obrambo Republike Slovenije. Oba preizkusa, kakor tudi dosežki mnogih strelcev in tekmovalcev s strelivom *White pellets* v preteklih letih, ter prodaja naših proizvodov na zahtevnih tujih trgih, potrjujejo odlično kakovost proizvodov in uspešno »drugačno pot do kakovosti« v proizvodnji streliv za zračno orožje.

Dandanes, z lastno razvitimi tehnološkimi rešitvami v proizvodnji streliva za zračno orožje ter poslovnimi procesi, dolgoročno razvojno strategijo in inovativnimi poslovnimi pristopi, zagotavljamo stalno skrb za kakovost naših proizvodov in storitev. Ponujamo vedno širši spekter streliv za zračno orožje in dolgoročno uspešno sodelovanje s našimi poslovnimi partnerji.

V bodočnosti bomo nadaljevali našo usmerjenost k poslovni odličnosti, z namenom izpolniti in tudi preseči pričakovanja slehernega poslovnega partnerja in končnega porabnika, kar je naša zaveza.