Reference

Reference – proizvodnja in proizvodi:

 • preko dvajset let izkušenj v proizvodnji streliva za zračno orožje
 • več kot petindvajset novo razvitih proizvodov v preteklih letih
 • visoka kakovost proizvodov je bila preizkušena in potrjena a strani MNZ in MORS
 • naši proizvodi so znani pri trgovcih in uporabnikih na svetovnem trgu
 • z našimi proizvodi so uporabniki bili uspešni na veliko državnih in mednarodnih tekmovanjih
 • in naša nepremagljiva referenca:  najvišja možna enakost in točnost teže diabol

Reference – trgovska dejavnost:

 • več kot 15 let trgovskih izkušenj v orožarski branži,
 • razvita trgovsko-poslovna mreža.

Reference – inženiring strelišč:

 • več kot 15 let izkušenj s področja inženiringa strelišč,
 • inženiring in postavitev civilnih in vojaških strelišč,
 • inženiring notranjih in zunanjih strelišč.