Vizija, poslanstvo, cilji, obveza

Vizija

Po uvrstitvi med evropske vodilne proizvajalce streliva za zračno orožje je naša vizija dolgoročna poslovna rast, razvoj novih inovativnih in visokokakovostnih streliv za zračno orožje ter tehnoloških rešitev, ki bodo dosegali in tudi presegali še tako visoke zahteve uporabnikov.

Poslanstvo

Poslanstvo podjetja je izpolnitev pričakovanj in zahtev kupcev z dolgoročno izgradnjo uspešnih poslovnih odnosov, skrb za rast življenjskega standarda zaposlenih, pomoč pri družbenem in ekonomskem razvoju okolja in višanju socialne varnosti ljudi.

Cilji

Cilji podjetja so poslovna odličnost, zadovoljni poslovni partnerji, lastniki in zaposleni.

Obveza

Obveza podjetja je skrbnost do naravnih virov, spoštovanje zakonov in drugih predpisov.